มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา

     ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา

 


     สำหรับนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน ผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ในชื่อว่า “ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ทั้งนี้การจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เเสดงความเป็นตัวตนและความเป็นปึกแผ่นของราชมงคล ที่จะนำเอาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เป็นอย่างมาก นิทรรศการจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา