ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 7

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 7

13 May 2021
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5...
Readmore
ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น

13 May 2021
ณ ฟาร์มปลูกสุข จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ...
Readmore
มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา

มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา

13 May 2021
มทร.อีสาน (ศูนย์หนองระเวียง) จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุ...
Readmore
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

13 May 2021
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน โครงการประชุมเชิงปฏิบัต...
Readmore
ศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่าง (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่าง (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

13 May 2021
ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อ...
Readmore
โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ

โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ

27 November 2018
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล...
Readmore