ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ

โครงการปลูกกล้วยไม้พื้นเมืองคืนสู่ป่าธรรมชาติ

27 November 2018
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล...
Readmore
โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์

25 September 2017
ในระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล นำ...
Readmore
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

11 August 2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร...
Readmore
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

29 June 2015
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระรา...
Readmore
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29 June 2015
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์...
Readmore